Oda Aidatı Nasıl Hesaplanıyor?
Oda Aidatının Hesaplaması, yönetmeliğimize göre şöyle yapılmaktadır:
Hazine ve Maliye Bakanlığının yayınladığı Maaş Katsayılarının Toplamının 500 ile çarpımı sonucu çıkan rakamdır. Odaya giriş ücreti ve aidat hesaplamaları kanun koyucu tarafından belirlenir. Biz temsilcilerin belirlediği bir meblağ değildir.