Sıkça Sorulan Sorular
Yasa gereği kurucu odaların resmî gazetede yayımlandığı 29.08.2019 tarih itibarı ile 90 gün ( 3 ay ) , yani 29.11.2019 Cuma, saat 17:00 son kayıt günüdür.
Optisyenlik Hakkında Kanun gereği optisyenlik mesleğini icra eden Optisyen/Gözlükçü ünvanına sahip Mesul Müdürlerin ve Personel Çalışma Belgesiyle çalışan ikinci Optisyen/Gözlükçüler odaya kayıt olmak zorundadır. Son gün 29.11.2019 tarihine kadar kayıt olmayan mesul müdürlerin “ Optisyenlik Müessesesi Ruhsatnamesi” ve ikinci Optisyen / Gözlükçü için var olan “ Personel Çalışma Belgesi” , il sağlık müdürlükleri tarafından iptal olup, SGK sözleşmeleri fesih edilir ve hiçbir şekilde mesleklerini icra edemez duruma gelirler.
Evet. Kanun gereği limitet ve anonim şirketler hem ticaret sanayi odasına hem Optisyen-Gözlükçüler Odasına kayıt yaptırmak zorundalar.
Evet. Şahıs firmaları şayet mesul müdür ve firma sahibi aynı kişi ise yalnız Optisyen-Gözlükçüler Odasına kayıt yaptırabilir. Firma sahibi mesul müdür ile çalışıyorsa, hem Optisyen-Gözlükçüler Odasına hem muhtelif esnaflar odasına kayıt olmak zorundalar.
Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Kanun gereği mesleğini icra eden optisyen/gözlükçü ünvanına sahip mesul müdürler ve aynı ünvana sahip personel çalışma belgesi bulunanlar odaya üye olur. Mesul müdür ile çalışan müessese sahipleri üye olamaz, odaya yalnız çalıştırdığı Optisyen/ Gözlükçü ünvanına sahip mesul müdür ve personel çalışma belgesine sahip olanlar üye olur
Evet. Çalışan tüm Optisyen/ Gözlükçü ünvanına sahip mesul müdür ve personel çalışma belgesine sahip olan kişiler odaya üye olmak zorundalar.
Evet. İster şirket ister şahıs firması olsun çalışan her şubedeki mesul müdür odaya üye olmak zorundadır.
Odaya Kayıt Ücretleri: Giriş Ücreti (bir aidat bedeli) + Yıllık Aidat
Yasa ve yönetmelik gereği bu yıl ile sınırlı olmak üzere yıllık aidatın yarısı () ve odaya giriş ücreti ödenecektir.
Oda Aidatının Hesaplaması, yönetmeliğimize göre şöyle yapılmaktadır:
Hazine ve Maliye Bakanlığının yayınladığı Maaş Katsayılarının Toplamının 500 ile çarpımı sonucu çıkan rakamdır. Odaya giriş ücreti ve aidat hesaplamaları kanun koyucu tarafından belirlenir. Biz temsilcilerin belirlediği bir meblağ değildir.
2019 Yılı için aidat hesaplaması aşağıdadır.
Memur Maaş Aylık Katsayısı : 0,138459
Memuriyet Taban Aylık Katsayısı : 2,167248
Yan Ödeme Katsayısı : 0,04391
Katsayılar Toplamı : 2,349617
Yıllık Aidat=Katsayılar Toplamı X 500 = 2,349617 X 500 = 1174,80₺
Buna göre kayıt sırasında alınacak ücretler:
Oda Giriş Ücreti = 1174,80 ₺
2019 yılına özel yarım aidat = 587,40₺
Toplam = 1762,20₺
Kayıt ücreti ile aidat ücreti kayıt sırasında alınır. Ödeme nakit, kredi kartı veya havale şeklinde olabilir.
Yasa gereği oda giriş ve aidat ücretlerine taksitlendirme yapılamamaktadır. (Banka kolaylık sağladığı takdirde taksitlendirme kişinin kredi kartına yapılabilir. Banka hesabındaki notlara bakınız)
Bir sonraki yılın aidat ücreti ocak ayında yayınlanacak maaş katsayılarının toplamının 500 katı olacak. Bundan sonraki yıllarda aidatlar şubat ayı içinde alınacak.
Üye kayıt işlemleri için belirlenen son günden sonra (29.11.2019) üyelere bir ay içinde tebligatla Oda Genel Kurul çağrısı yapılacaktır.
Genel Kurula katılmamanın cezası 6643 sayılı kanunun 8. maddesine göre 1 (bir) aidat bedelidir.
Evet. Oda yönetimindeki herkes aidat verecek.
Resmi Tatiller ile Cumartesi-Pazar günleri hizmet vermeyecek. Onun dışında kesintisiz günde 8 saat hizmet verecektir.
Odamız kamu kurumu niteliğinde oda olduğundan protokolde yer alır. Yani resmî kurum niteliğindedir. Yöneticileri de kamu personeli niteliğindedir. Odamız üyelerine olduğu kadar devlet kurumlarına da bağlı çalışacak ve hizmet edecek.