2022 Yılı Reçete Kayıt Defteri
17 Ocak 2022 Pazartesi
2022 Yılı Reçete Kayıt Defteri
Değerli Meslektaşlarımız ,

18 Ocak 2014 tarih ve 28886 sayılı Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesince müesseselerimiz tarafından kabul edilen reçetelerin
(Gözlük -Lens )kayıt defterine kayıt yapılması zorunludur.


Her sene reçete ve lens defteri kayıt sıra numarası yeniden yani (1) ile başlamak zorundadır.

Meslektaşlarımızın olası ceza -i işleme maruz kalmamaları için gereken hassasiyeti göstermelerini önemle arz ederiz.